Zameranie

Zameranie

Na mieste vykonáme odborné zameranie priestoru ako nevyhnutný podklad pre ďalšie kroky.